B-Key Identificatie

Le texte français suit le texte néerlandais

B-Key-identificatie is de manier om vlot en veilig aan te melden op het extraweb en programma's als Office 365. Bovenop je gebruikelijke NMBS Windows-gebruikersnaam en -wachtwoord, voer je een tijdelijke B-Key-code in bij het aanmelden. Die maak je aan met een applicatie.

Handleidingen

In de wizard krijg je instructies per stap in het proces.  Meer gedetailleerde procedures per toestel kan je hier raadplegen:

Toestel & besturingssyteem Tool Installeren activeren connectie testen
Smartphone of tablet op Android Google Authenticator
Smartphone of tablet op iOS Google Authenticator
Smartphone of tablet op Windows Microsoft Authenticator
NMBS-computer B-Key Authenticator -
Persoonlijke computer op Windows B-Key Authenticator
Persoonlijke computer op Mac OTP Manager

Naar de testpagina

Snelle stappen gids

Contact

Bij vragen of problemen, contacteer het B-IT Support Center.

Gekende Problemen

Lees de FAQ-rubriek.

 

  Identification B-Key

L'identification B-Key s'applique à l'ensemble des collaborateurs SNCB. Elle remplace les mécanismes de connexion précédents, tels que les tokens papier et l'identification par eID pour l'Extraweb.

Manuels

L'assistant vous guide dans chaque étape du processus. Ci-dessous, vous pouvez consulter des procédures plus détaillées pour chaque appareil :

Appareil & Syst ème d'opération Outil Installation Activation Tester la connexion
Smartphone ou tablette sur Android Google Authenticator
Smartphone ou tablette sur iOS Google Authenticator
Smartphone ou tablette sur Windows Microsoft Authenticator
Ordinateur SNCB B-Key Authenticator -
Ordinateur personnel sur Windows B-Key Authenticator
Ordinateur personnel sur Mac OTP Manager

Vers la page de test

Guide de démarage B-Key

Contact

En cas de questions ou problèmes, veuillez contacter le B-IT Support Center.

Problèmes connus

Consultez la rubrique FAQ.